Medi 

2ail      10.00  Gwasanaeth gyda Dr. Rhodri Glyn

2.00   Clwb Plant

 

9fed  10.00  Ysgol Sul

2.00   Gwasanaeth  cymun gyda’r Parch. Goronwy Prys Owen, Bala

 

16eg  10.00 Ysgol Sul

2.00   Gwasaneth yn Groes gyda Parch. Aneurin Owen [gweinidog]

 

23ain  10.00 Gwasanaeth gydag Aneurin Owen

2.00  Clwb Plant yn Groes

 

30ain   10.00  Ysgol Sul

2.00    Gwasanaeth gyda Rhodri Glyn yn Groes

 

Hydref

7fed    10.00 Gwasanaeth ar thema Apêl Guatemala.

 Bydd cinio i bawb yn dilyn y gwasanaeth. Derbynnir

 cyfraniadau yn ddiolchgar tuag at apêl Guatemala.

 

 Dydd Llun 8fed

 

2.00  Gwasanaeth diolchgarwch yn nghwmni Plant Ysgol Henllan

a Rhodri Glyn

7.00 Gwasanaeth gyda’r Parch. Gerallt Lloyd Ifan, Sir Fôn.

 

14eg   10.00  Ysgol Sul

2.00   Gwasanaeth gyda’r Parch John Watkin, Llandudno

 Clwb Plant yn Groes

 

21ain  10.00  Clwb Plant

2.00   Gwasanaeth gydag Aneurin Owen

 

28ain  2.00   Gwasaneth gyda Parch. Meurig Dodd

3.15    Clwb Plant