Gwyl Haf Henllan

Dydd Sadwrn 27ain Mehefin a Dydd Sul 28ain Mehefin 2015

Dathlu Bywyd Gwyllt, Lles a’r Gymuned

Bydd Gŵyl Haf Henllan yn cael ei chynnal ar nos Sadwrn a dydd Sul o 10.00am – 17.30.

Nod yr ŵyl yw arddangos pethau gorau’r gymuned o ran bywyd gwyllt, lles a diwylliant lleol.

Bydd yr Ŵyl yn dechrau gyda chyngerdd “Ysbrydoliaeth yr Ifanc” yng Ngardd Wenyn Henllan ar nos Sadwrn 27ain 

Yn Neuadd yr Eglwys ar ddydd Sul 28ain Mehefin 10.00am bydd amrywiaeth o weithdai a gweithgareddau ar gyfer holl grwpiau oedran gan gynnwys gweithdai Crefftau a Threfnu Blodau a gweithgareddau awyr agored a than do yng ngofal yr Urdd a Menter Iaith Dinbych.

Am 13.00 bydd Cynllun  Milltiroedd Cymunedol yn cael ei lansio cyn cychwyn ar daith gerdded dywysedig am ddwyawr o gwmpas Henllan (am ddim).

Daw Gŵyl Haf Henllan i ben gyda The Thema Mefus yn yr Ardd Wenyn a Neuadd yr Eglwys a Chwis Hwyl i wella ein gwybodaeth leol a’n hiaith.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn www.Henllan.com neu 01745 812 865

Sgroliwch i lawr am fwy o wybodaeth


Saturday the 27th of June and Sunday the 28th of June 2015

Celebration of Wildlife, Wellbeing and the Community

Gŵyl Haf Henllan will take place on Saturday evening and Sunday from 10.00am – 17.30.

The aim of the festival is to showcase the best of the community in wildlife, wellbeing and local culture.

The Festival will start with a concert in Henllan Bee Garden on Saturday evening

Sunday the 28th of June from 10.00am until 15.00 in the Village Institute will feature a variety of workshops and activities for all age groups that include workshops such as: Crafts, Flower and outdoor and indoor activities arranged by Menter Iaith Dinbych and Yr Urdd.

At 13.00 the Community Miles Project will be launched followed by a two hour guided Henllan walk (free).

Gŵyl Haf Henllan will then finish off with a Strawberry Theme Tea in the Bee Garden and Institute and a Fun Quiz to improve our local knowledge and language by Peter Smith.

Further information can be found on www.Henllan.com or 01745 812 865

Sunday 28.6.15 Entrance for the Workshops adults £2.00 AND Children £1.00 under 16. Including tea/coffee. Start at 10.00am until 13.00. and 14.00 – 15.30. 

Afternoon Tea £3.50 per person also to be purchased in advanced from Siop Clwyd o Henllan Post Office. 


Sunday 28.6.15 Entrance for the Workshops adults £2.00 AND Children £1.00 under 16. Including tea/coffee. Start at 10.00am until 13.00. and 14.00 – 15.30. 

Afternoon Tea £3.50 per person also to be purchased in advanced from Siop Clwyd o Henllan Post Office. 


Pobl Ifanc / Young people

Mae croeso i blant dan 18 ond mae’n rhaid i riant neu oedolyn dros 18 ddod gyda nhw.

Children under the age of 18 are welcome but must be accompanied by a parent or guardian over the age of 18.


Gwybodaeth cerdded / Walking Information

Taith Gerdded Henllan (am ddim) / Henllan Walk (free)

Amser / Time: 2 awr/ 2 hours  4.2 milltir / miles

Cymedrol = rhai camfeydd a thir anwastad,  4.2 milltir / Moderate = some stiles and uneven ground, 4.2 miles

gwyl henllan ochr 2 sul drafft 2