A night of Music

SAD/SAT 27.06.2015

DIODYDD/DRINKS 6.30pm     CERDDORIAETH/MUSIC 7.30pm

HENLLAN BEE GARDEN

Tocyn/Ticket £9.00          Ar gael/from Swyddfa Post, Henllan & Siop Clwyd, Dinbych

Triawd Nantclwyd

Triawd Nantclwyd

Bydd Gŵyl Haf Henllan yn cael ei chynnal ar nos Sadwrn a dydd Sul o 10.00am – 17.30.

Nod yr ŵyl yw arddangos pethau gorau’r gymuned o ran bywyd gwyllt, lles a diwylliant lleol.

Bydd yr Ŵyl yn dechrau gyda chyngerdd “Ysbrydoliaeth yr Ifanc” yng Ngardd Wenyn Henllan ar nos Sadwrn 27ain Mehefin gyda diodydd ar gael yn Neuadd yr Eglwys o 18.45 a bydd y gerddoriaeth yn dechrau am 19.30.

Bydd cyngerdd yr hwyr yn rhoi llwyfan i gantorion a cherddorion ifanc berfformio yn hud Gardd Wenyn Henllan mewn partneriaeth â Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru (neu yn Thema’r Ardd yn eglwys Sadwrn Sant os nad yw’r tywydd yn caniatáu).

Bydd diodydd ar gael yn Neuadd yr Eglwys gyda diferyn o ysbrydoliaeth o’r Ardd Wenyn i gynnwys Gwin Pefriol gyda Blodau Ysgaw a Choctel Sudd Afal Gwasgedig, Leim a Mintys.

Ymhlith y cerddorion mae: Triawd Nantclwyd (lleisiol), Elin Bartlett (Telyn) a Band Jazz Ysgol Brynhyfryd.

Mae Band Jazz Ysgol Brynhyfryd bron yn 3 oed. Mae’n chwarae detholiad eang o gerddoriaeth gan gynnwys Swing Band Mawr, Jazz Lladin, Tonau Ffilmiau a Chaneuon Pop. Mae’r band wedi perfformio’n rheolaidd, eleni yn Nawns Elusennol Maer Rhuthun, Gwasanaeth Carolau Ysgol Brynhyfryd, Gŵyl Cilgwri, Gŵyl Genedlaethol Cerddoriaeth Pobl Ifanc a Gŵyl Rhuthun.

Edrych ymlaen yn fawr i ymweld a Gwyl Haf Henllan


Gŵyl Haf Henllan will take place on Saturday evening and Sunday from 10.00am – 17.30.

The aim of the festival is to showcase the best of the community in wildlife, wellbeing and local culture.

The Festival will start with a concert in Henllan Bee Garden

“Ysbrydoliaeth yr Ifanc” (Inspiration of Youth) on Saturday evening the 27th of June with drinks available in the Village Institute from 18.45 and the music starting at 19.30.

The evening concert will give a platform to young singers and musicians to perform in a magical location the Henllan Bee Garden in partnership with the North Wales International Music Festival (or in the Garden Theme St Sadwrn if weather does not permit).

Drinks will be available in the Village Institute with a touch of inspiration from the Bee Garden to include Sparkling Wine with Elderflower and Pressed Apple Juice, Lime and Mint Cocktail.

The music line-up include: Triawd Nantclwyd (Vocal), Elin Bartlet (Harp) and Band Jazz Ysgol Brynhyfryd.

Band Jazz Ysgol Brynhyfryd is nearly 3 years old. They play a wide selection of music covering Big Band Swing, Latin Jazz, Film Tunes and Pop Songs. There band have performed regularly this year at the Mayor of Ruthin’s Charity Ball, Ysgol Brynhyfryd Carol Service, Wirral Festival, National Festival of Music for Youth and Ruthin Festival. We look forward to come to Henllan on the 27th of June 2015 to Gwyl Haf Henllan

 

Triawd Nantclwyd

Triawd Nantclwyd


Gwyl Haf Henllan