Strafagansa Henllan 2016

Henllan Extravaganza 2016

 
 

Mehefin 18fed

18th June  

Parc Garn Henllan

Garn Park Henllan

 
10yb – 4yp

10am – 4pm

 
 
           
Cerddoriaeth Fyw yn y Marquee Lluniaeth Live Music in the Refreshment Marquee  
Bar trwyddedig trwy garedigrwydd y Llindir Licenced bar courtesy of the Llindir Inn  
Trên Trosdir yn gwau ei ffordd o amgylch y pentref i’r maes Land Train trips around the village and onto the field  
Emlyn a Horlicks y Ddafad Emlyn and Horlicks the Sheep  
Arddangosfa Logio Ceffylau Gwêdd Shire Horses Logging Display  
Stondinau Stalls  
Arwerthiant Cist Car Car Boot Sales  
Marquee Crefftau Craft Marquee  
Tombola Tombola  
Ad-ddefiad Oes y Tywysogion Age of Princes Re-enactment  
Chwarae Meddal a Gemau i’r Plant Children’s Soft Play & Games  
Hebogyddiaeth Cerrig Cerrig Falconry  
Arddangosfa Parot Parrot Display  
Arddangosfa Ffured Ferret Display  
Ceir Clasurol Classic Cars  
Gwasanaethau Brys Emergency Services  
Barbiciw BBQ  
Bwyellwyr Axemen  
Bws Ieuenctid Sir Ddinbych Denbighshire Youth Bus  
Radio Glan Clwyd Glan Clwyd Radio  
Castell Sboncio Bouncy Castle  
 
       
Oedolion – £2.50:  Consesiwn– £1.50 Adults – £2.50; Concession – £1.50  
Plant dan 16 – £1; Plant dan 5 – am ddim Children under 16 – £1;  Children under 5 – free  
         
10yb – 4yp     10am – 4pm  
         
hcla.wales@gmail.com     hcla.wales@gmail.com  
Gall yr atyniadau newid     All attractions are subject to change